Contact

Email: flat.octopus@gmail.com
Tel.: +46 728 49 29 89 (Alice)

Flat Octopus is a registered ideell förening.
Org. no.: 802529-0084

Contact address:
Flat Octopus
℅ Alice Máselníková
Råggatan 4
118 59 Stockholm


Accessibility / Tillgänglighet

Flat Octopus does not have a permanent physical venue and our exhibitions and events take place in various locations. The accessibility information for each venue is provided specifically for each event on our website and social media.
In case of questions about accessibility, please contact Paulina Granat at 070 768 01 54 or via flat.octopus@gmail.com

15 February 2021


Flat Octopus har ingen permanent lokal utan våra utställningar och event sker på varierande platser. Tillgänglighetsinformation för vardera lokal kommuniceras i samband med varje enskilt event via vår hemsida och våra sociala medie-kanaler.
Vid frågor om tillgänglighet, vänligen kontakta Paulina Granat på 070 768 01 54 eller via flat.octopus@gmail.com

15 februari 2021


Flat Octopus is supported by