Exhibition Case: Jesper Thour – A little landscape of smaller things. 

16–28 November 2021

Jesper Thour, A little landscape of smaller things (detail), site-specific installation, oil, acrylic and watercolor on paper and wood, ca 50 x 50 x 55 cm, 2021

Jesper Thour
A little landscape of smaller things

Flat Octopus’ Exhibition Case at Färgfabriken presents: ‘A little landscape of smaller things’ by Jesper Thour

Address: Exhibition Case, Färgfabriken’s ticket shop (up the stairs and right), Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Opening hours: Thursday–Friday 11–16, Saturday–Sunday 11–17 until 28 November
Mingle with the artist and Flat Octopus: Thursday 25 November, 18–21. Meet the artist and listen to our chatting about Flat Octopus and the Exhibition Case.


FACEBOOK EVENT 

A little landscape of smaller things is a micro world of micro passions. A hunter, a monkey and a lion cast in a glass theatre fitting for the drama of small-mindedness. The hunter, obsessed with killing the lost monkey on the loose – in his mind a threatening character of chaos and novelty endangering his existence, eyes on the prey, finger on the trigger but unaware of more pressing dangers. The lion lurking around, the explosion in the background, the world falling apart.

Jesper Thour (b. 1993, Växjö, Sweden) is a visual artist who works mainly with painting and installation. His art practice focuses on masculinity, group affiliation and his own shortcomings, fables from a boy’s visual world with an adult perspective.

“I mitt måleri sneglar jag mot särlingskonstens och gåramålarens icke akademiska sätt att måla, där lusten till skapandet kanske är större än viljan att vara rätt. Karaktärerna och objekten som formar dessa scener kan ses som symboler eller karikatyrer av känslor och händelseförlopp snarare än avbildningar.
Jag tänker på dom gångerna jag inte förstått mitt sammanhang och dom gånger jag skämts för det jag gjort, dom gånger som gjort att jag kanske inte får var med längre, när det blivit så fel att min grund har skakats om.
Tankar kring grupptillhörighet och utanförskap, hur viktigt det är för oss och hur dom tankarna påverkar alla våra beslut.
Naturen, som alltid finns där som någonting annat, där allt annat bor, där vi människor inte hör till men kanske är en större del av än vi tror, och småstaden, där grupptillhörigheten alltid har spelat en stor roll, att passa in i ett sammanhang för att inte hamna utanför.
Att passa in i flocken.
I mitt berättande visar jag på människans, naturens och djurens försök till att jobba med varandra som grupp men samtidigt kämpa mot varandra för att inte falla ur den position dom hamnat i. Människan som en slags kämpande ledare med makten i handen och djurens försök till att inte tvingas lämna gruppen.
Ett försök till att leva i symbios.”

The Exhibition Case is a satellite exhibition project by Flat Octopus in collaboration with Färgfabriken, where the invited artists fit their work within the dimensions of a glass case.